Mnichovo Hradiště

Kronika oddílu – rok 2021

Náš páteční trénink 10.12.2021 proběhl v klubovně. Trénink byl zahájen uzlováním a dále jsme přešli na bojový výcvik – vytvoření proudů od rozdělovače. Naše klubovna se opět stala výcvikovým polygonem. První nácvik proběhl za světla a po odstranění všech chyb, se úplně zhaslo. Každý se pohyboval po hmatu a podle hadice. Na konci tréninku se opakovalo naše pexeso – foto vybavení a značky. Potom se šlo na dvůr, kde se strhla pořádná koulovačka!

/za oddíl Jarda/

V neděli 5.12.2021 se uskutečnila Mikulášská nadílka pro členy oddílu a rodinné příslušníky na dvoře hasičské zbrojnice. Byla vytvořena Čertovská dráha, která měla několik úkolů. První úkol po startu byl vstup oknem do pekla. Druhý úkol bylo řezání dřeva pilou s čertem. Další úkol byl hod podkovou na cíl a poslední úkol byla jízda trakařem mezi kužely. Pokud každý splnil, předstoupil před Mikuláše a anděla, kde ho čekala nadílka.

/foto se připravuje/

Páteční trénink 3.12.2021 byl zaměřen na doplnění hasičských zápisníků. Dále Jarda připravil povídání o rozdělovači. Všichni se seznámili s obsluhou a použitím při zásahu nebo v požárním sportu. Další část tréninku byla zaměřena na vytvoření jednotlivých proudů od rozdělovače. Závěr tréninku patřil Zuzce a odehrál na dvoře, kde se hrály hry.

/za oddíl Jarda a Zuzka/

Náš páteční trénink 26.11.2021 se zaměřil na výcvik v lezecké technice a seznámení se stránkami našeho oddílu. Všem bylo ukázáno, jak a co se dá na stránkách zjistit. Dále se přešlo k vázání uzlů a nácviku strojení do lezeckého postroje. Kdo zvládl, začal závodit na čas!

/za oddíl Jarda/

Páteční trénink 19.11.2021 v klubovně byl pro nemoc většiny členů oddílu upraven. Na tréninku jsme opakovali uzle a začali nácvik lezecké techniky. Z jednoduché osmičky se přešlo na nácvik protahované osmičky a protisměrné osmičky. Další uzel, který jsme trénovali, je Prusíkův uzel. Na závěr tréninku si všichni se Zuzkou zahráli naše Hasičské pexeso.

/za oddíl Jarda/

Trénink v pátek 12.11.2021 proběhl netradičním způsobem v zakouřeném prostředí. Po dobu celého tréninku měl každý nasazené brýle, které stěžovaly viditelnost při výcviku. Provedli jsme opakování uzlů a po shlédnutí videa z hasičského polygonu začal nácvik pohybu hasiče v zakouřeném prostředí. Z naší klubovny se stal výcvikový polygon.

/za oddíl Jarda/

Páteční trénink 5.11. 2021 byl pro špatné počasí přesunut do klubovny hasičské zbrojnice. Na tréninku jsme procvičovali uzlování. Aby si každý ověřil své dovednosti, vázání uzlů se provádělo za tmy. Dále byla zahájena teoretická příprava hasiče. Pro dnešek si Jarda připravil výcvik s dýchacím přístrojem SATURN. Každý se seznámil s jeho použitím při zásahu a konstrukcí. Na závěr výcviku si všichni vyzkoušeli přístroj nasadit a každý udělal dřepy.

/za oddíl Jarda/

Náš dnešní trénink 22.10.2021 byl závod dvoučlenných hlídek. Po malé rozcvičce se Zuzkou se šlo na věc. Po startu každého čekalo uzlování a běh na další stanoviště. Dále byl překonán vodní příkop a pneu. Překážkou byla i naše Avia a její žebřík. Lezení nahoru a dolu!!! Po překonání se běželo ke stanovišti hod granátem. Každý měl dva pokusy svého hodu a získání bodů do hlídky. Posledním úsekem našeho závodu byl sprint do cíle.

/za oddíl Jarda/

V pátek 15.10.2021 proběhl první trénink v duchu branného závodu. V prostorách hřiště jsme využili workoutové hřiště, dále byl mezi stromy natažen provaz, kde každý překonal vodní příkop. Dalším stanovištěm byl sprint zatáčkou, hod granátem na cíl a přetahování lanem. V pauzách odpočinku se opakovalo uzlování.

/za oddíl Jarda/

Netradiční trénink v pátek 8.10. se nám vydařil. Proběhla malá soutěž v požárním útoku, do které se zapojili i rodiče. Celkem závodilo pět družstev, každý měl možnost pouze jednoho cvičného ,,cvaku,, a šlo se naostro. Soutěž zahájilo družstvo starších žáků a předvedlo rodičům, jak na to! Druhý rozběh patřil mladším žákům. Dále bylo vše na rodičích, kteří se vyměnili na postech svých dětí v kategorii mladší i starší žáci.

Ze všech dětí se stali trenéři!!!

Každý začal vydávat potřebné rady svým rodičů, jak to spojit a co dělat.

Třetím družstvem na startu bylo družstvo rodičů mladší žáků a dále následovalo družstvo rodičů starší žáků. Za bouřlivého fandění všech dětí se oba útoky vydařily. Posledním družstvem v soutěži bylo družstvo MIX ze závodníků družstva Mimo soutěž a rodičů, kteří si to chtěli vyzkoušet. Odměnou pro všechny závodníky v této soutěži byl potlesk soupeřů s pokřikem – UMÍ!

Po ukončení soutěže se všichni přesunuli k ohništi, kde jsme poseděli u kytary a každý opekl něco na zub.

ZÁVĚR SEZÓNY 2021 SE VYDAŘIL


VIDEO Z TRÉNINKU!

VID_20211008_175119

VID_20211008_175324

VID_20211008_180509

VID_20211008_181839

/za oddíl Jarda/

Partneři


Město Mnichovo Hradiště


Střední odborné učiliště
Hubálov

Sponzoři

připravujeme…

Spolupracujeme


Letiště Mnichovo Hradiště